Vi värderar allt

Vi utför professionell värdering av bland annat verksamheter, inventarier, maskiner, varulager, fastigheter, verkstadsindustri, lantbruk, entreprenadmaskiner, fordon, tryckerier, kontor, varor/partier och hela rörelser (företag) mm. Hos oss finns kompetens att värdera allt!

Vi är av svenska handelskammaren förordnade värderingsmän.

Roger Henriksson

Roger Henriksson

Senior värderingsman

Mail: roger@havak.se
Tel: 0728-87 35 35

Förordnad värderingsman av Svenska handelskammaren.

Förordnad värderingsman i följande:

 • Verksamhetsmaskiner / utrustning / inventarier – Jordbruksmaskiner
 • Entreprenad/Mobila maskiner – Jordförflyttande maskiner
 • Företagsvärderingar – Konkursvärdering inkl. varulager och inventarier
 • Entreprenad/Mobila maskiner – Kranar
 • Verksamhetsmaskiner / utrustning / inventarier – Restaurang- och storköksutrustning
 • Företagsvärderingar – Rörelsevärdering inkl. varulager och inventarier
 • Entreprenad/Mobila maskiner – Skogs- och jordbruksmaskiner
 • Fordon, tunga – Tunga lastbilar, släp och tillbehör
 • Fordon, tunga – Tunga specialfordon och bussar med tillbehör
 • Verksamhetsmaskiner / utrustning / inventarier – Verkstads- och fabriksmaskiner
 • Verksamhetsmaskiner / utrustning / inventarier – Övriga maskiner, verktyg och inventarier
Leo Nilsson

Leo Nilsson

Auktionsmäklare

Mail: leo@havak.se
Tel: 0703-95 07 50

Ronny Henriksson

Ronny Henriksson

Försäljningsansvarig / Värderingsman

Sebastian Hasselgren

Sebastian Hasselgren

Värderingsman / Handläggare