Nätauktioner ger marknadspris för alla sorters tillgångar

Marknadsplatser online öppnar inte bara upp för handel inom Sverige utan övriga världen kan vara med att buda på just ditt objekt. Havak samarbetar med flera av Sveriges nätauktionsbolag och kan därför lägga ut ditt objekt på rätt marknadskanal. Havak  är en snabb och effektiv försäljningskanal. Nätauktionerna har emellan 20 000 till 200 000 unika besökare varje vecka, allt beroende på vilket objekt som skall avyttras. Budgivarna är såväl konsumenter som näringsidkare från Sverige och resten av världen. Det ger stor köpkraft och marknadsmässiga priser på alla sorters tillgångar i konkurser, likvidationer, obeståndsärenden, Varor och Partier, Maskiner och entreprenad, fordon m fl.

Våra samarbetspartners:

www.psauction.com

Heltäckande service

Havak kan erbjuda uppdragsgivaren i Sverige en komplett service som innefattar:
•    Värdering
•    Inventering
•    Säkring av tillgångar
•    Test och dokumentation
•    Försäljning och utlämning

Servicenivån anpassas alltid efter uppdragsgivarens behov och det aktuella uppdraget.

Gedigen erfarenhet och specialistkompetens

Havak AB har 15 års gedigen erfarenhet av service till konkursförvaltare, likvidatorer och Kronofogdemyndigheten med en lång rad små och stora genomförda uppdrag.

Havak erbjuder en rikstäckande service i obeståndsärenden och har specialkompetens inom bland annat områdena kapitalvaror, maskin, entreprenad, verkstad, fastighet och fordon.

Havak erbjuder företag och privatpersoner, dödsbon m fl. möjlighet att värdera och avyttra sina objekt.

Oberoende och snabb hantering

Inom Havak är vi helt fokuserade på att erbjuda uppdragsgivarna bästa möjliga service och försäljning av alla sorters objekt till marknadspris. Vi arbetar snabbt och effektiv och köper aldrig själva in den egendom som vi får förtroende att avyttra. I de flesta fall tar ett komplett uppdrag från order till avräkning mellan fyra och sju veckor.