Värderingstjänster för bilar, maskiner, kapitalvaror och hela företag m m

Havak tillhandahåller värderingstjänster för i stort sett allt inom fordon och maskiner.

Havak tillhandahåller värderingstjänster för i stort sett allt inom fordon och maskiner.

Med Havaks värderingstjänst får du som uppdragsgivare tillgång till en oberoende värderingsman som personligen behandlar varje uppdrag. Värderingsförfrågningarna kan behandla i stort sett vilka objekt, maskiner eller utrustning som helst. Våra värderingsmän har lång erfarenhet av värderingsuppdrag. Dessutom har vi tillgång till ett inarbetat kontaktnät med specialister inom flera branscher.

Värderingarna är baserade på den insamlade prisstatistik som finns i flera olika och omfattande databaser som Havak har tillgång till. Vidare gör Havaks värderingsmän vid behov en marknadsundersökning och stämmer av prisbilden för det objekt som ska värderas.

Vi utför värderingsuppdrag i hela Sverige och inom alla skrå.

Vi arbetar med 3 st. olika typer av värderingar

  1. Skrivbordsvärderingar

2. På plats värderingar

3. Handelskammarvärderingar

Vi hjälper även till med försäljningar av allt genom våra samarbetspartners.