Sponsring

Jitex Akademi Ambition är ett av de lag som Havak AB är med och sponsrar.

Jitex Akademi Ambition är ett av de lag som Havak AB är med och sponsrar.

Vi vill genom en aktiv och synlig sponsorsverksamhet stärka Havaks varumärke, vara en positiv kraft och verka för ett attraktivt samhälle. Havaks prioritering av sponsring är barn- och ungdomsverksamhet inom idrott i vår närmaste omgivning. Vårt sponsorskap kräver att det finns ett seriöst och aktivt arbete med att förebygga alkohol- och droganvändande. Vi kräver även ett seriöst och aktivt arbete med Fair Play.

Vårt fokusområde är tjejfotboll i klubbar där man bryter mönster och vågar stå för att man vill lite mer än att bara utöva en social verksamhet. Ett liv inom idrotten, som aktiv, ledare och åskådare, har gett insikt i hur viktig idrotten är för ungdomar. Att få tillhöra något som är större än den egna individen, att vara del av ett sammanhang och att tillsammans genom fysisk aktivitet få kamratskap och skapa minnen. Det är värdeord som vi inom Havak strävar efter, även i arbetslivet.

Havak och fokusområde 2016

Vi upplever att i samhället i stort närmar sig jämlikhet mellan kvinnor och män, och i vissa idrottssammanhang är likheten acceptabel. Men vår största sport är långt ifrån i närheten av jämlikhet, ibland är den så långt bort att det känns som att vi lever på den tid då kvinnorna inte hade rösträtt. Fotbollen i Sverige och övriga världen styrs av en samling gubbar som tycker om att klia varandra på ryggarna, både i det lokala förbundet och på nationell nivå. Därför vill vi bidra till att ge tjejerna förutsättningar att låta drömmen leva om att få spela fotboll på ett mer jämlikt sätt. Att jämföra killar och tjejer är ett misstag, det är inte det vi är ute efter. För oss handlar det om att ge tjejerna förutsättningar att utveckla sig själva.

Sponsrade lag

  • Vänersborgs fotbollsflickor -02, en trupp som består av flera lag där man stimulerar indviduell utveckling.
  • Jitex Akademi Ambition – damjuniorer med satsning på tjejer från det år de fyller 15 år fram till 19 år. Syftet är att ge dem utbildning och skolning för att kunna ta klivet upp inom elitfotbollen.
  • Älvängen IK – hemmaklubb i orten där vi startade Havak AB och där en del av hjärtat finns.
  • Ale Innebandy F-03
  • Tingbergs AIS – Friidrott